دیدگاه ما

ما که هستیم؟

ما گروهی متشکل از تعدادی دانشگاهی و فعال [مدنی و سیاسی] ایرانی هستیم. گروه ما متشکل از متخصصان مربوط به امور ایران، حقوقدانان و دانش آموختگان رشته های علوم سیاسی، علوم طبیعی و امور مالی ست. ما همواره می کوشیم که کاملا مستقل و شفاف هدفمان را پیش ببریم و در این راه هیچ حزب، گروه، قوم، دین و سازمان و یا انجمن و امثالهم را نمایندگی نمی کنیم

woman life freedom Iran flag
woman life freedom Iran flag

_____

نحوه کار ما چگونه است؟

کار ما دربرگیرنده فعالیت های زیر است:

  •  نگارش یک قانون اساسی جامع دموکراتیک [و سکولار] (بنگرید به بند ۱).  
  •  انتقال دانش و اطلاعات کافی در مورد دموکراسی سکولار در کانالها. 
  •  ایجاد شبکه ای از ایرانیان بانفوذ و متعهد به دموکراسی [سکولار] به منظور فعالیت مشترک در راستای تحقق هدف ذکر شده در بند ۱.  
  •  ایجاد شبکه ای متشکل از وکلای ایرانی در کشورهای مختلف برای هماهنگی منابع موجود و پیشبرد اهداف ذکر شده در این بیانیه
  •   ما آماده همکاری با سایر گروه ها در سوئیس و سایر کشورها، به ویژه در ایران، برای هماهنگ کردن بهینه فعالیت ها و تخصص ها در جهت دستیابی به اهداف ذکر شده در این بیانیه هستیم.  

آیا می خواهید ما را در تحقق اهداف مان پشتیبانی کنید

شما می توانید در راستای ایجاد حقانیت و پذیرش جامعِ قانون اساسی پیشنهادی ای که در اینجا منتشر می شود، با انتشار آن به گذار به سوی یک ایران مستقل، سکولار و دمکراتیک کمک کنید. شما همچنین می توانید از ما حمایت مالی کنید؛ بنگرید به بند ۶.

woman life freedom in front of azadi tower

______

woman life freedom in front of azadi tower

______

هزینه های مالی ما چگونه تامین می شوند؟

عالیت‌های ما، به‌ویژه هزینه‌های مربوط به نگارش قانون اساسی، قرار است در آینده نزدیک از طریق جمع ‌آوری کمک ‌های مردمی تامین شود. در زمره هزینه ها این موارد قرار دارند: ترجمه، ویراستاری، برگزاری همایش ها و استفاده از خدمات تکنیکی. در راستای جلوگیری از اعمال نفوذ ما این حق را برای خودمان قائل هستیم که از دریافت کمک های مالی بزرگ از سوی برخی سازمانها خودداری کنیم.

مروری کوتاه در مورد ویژگی های کلیدی یک دموکراسی

شما می توانید از دموکراسی سکولار حمایت کنید

برای حمایت از دیدگاه ما برای سکولار دموکراسی ایران می توانید از صفحه زیر دیدن کنید. این جمع آوری کمک های مالی رسمی برای پروژه ISD است.