سکولار دموکراسی ایران

برای یک قانون اساسی سکولار و دموکراتیک در ایران

برای ایجاد عدالت، آزادی، صلح و همزیستی پایدار در ایران، یک دموکراسی سکولار باید از اصول اساسی مهم پیروی کند.

 

به ایران سکولار دموکراسی، ISD خوش آمدید

 

کانال ها و شبکه های مرتبط با iranseculardemocracy.com با هدف آموزش مردم ایران در داخل و خارج از کشور در ارتباط با «دموکراسی مستقیم» وارتقا آن به صورت کاملا شفاف ایجاد شده است. (منظور از «دموکراسی مستقیم» نوعی از دموکراسی ست که در آن امکانات زیادی برای مشارکت مردم در زندگی سیاسی وجود دارد. برای مثال مردم قادرند در تصمیمات مجلس مشارکت کنند). ISD مستقل و جدا از هر ایدئولوژی سیاسی یا مذهبی، گروه یا فردی خاص میباشد و تنها در خدمت ترویج «دموکراسی سکولار» در ایران تاسیس شده است. (منظور از «دموکراسی سکولار» نوعی از دموکراسی ست که در آن جدایی نهاد دین و حکومت تضمین شده باشد و هیچ دین، مذهب و ایدئولوژی ای در نحوه کشورداری مد نظر گرفته نشود).

برای ایجاد عدالت، آزادی، صلح و همزیستی درازمدت درایران، یک دموکراسی سکولار باید از اصول اساسی و مهمی که مهمترین آنها احترام به حقوق بشر شناخته شده جهانی، حاکمیت قانون، عدالت، مدارا و توازن بین قدرت است پیروی کند. در ارگان های دولتی یک سیستم دموکراتیک تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که حداقل الزامات از جمله: بی‌طرفی، جامع بودن و آزادی  وشرکت در تصمیمات تضمین شوند.

بدون وجود چنین الزاماتی، عناصر مهم برای ایجاد مبانی تصمیم‌گیری و در نتیجه شکل‌دهی عقیده های فردی وجود نخواهد داشت.

بر این اساس می توان مشارکت فعال و گسترده مردم را در زمینه تصمیم گیری ها ارتقا داد که این به نوبه خود از اهمیت قابل توجهی برای پذیرش و حقانیت تصمیمات سیاسی برخوردار می باشد.

مبنای ایجاد شرایط چهارچوب فوق الذکر برای یک دموکراسی, داشتن یک قانون اساسی با کیفیت و ارزشمند و مترقی است که منافع کل مردم ایران را در نظر بگیرد و نه صرفاً یک ایدئولوژی، مذهب یا یک گروه یا یک فرد خاص را شامل شود. ناگفته نماند که هیچ انسانی به تنهایی حقیقت مطلق را نمی داند، اما یک ملت  با همفکری مردم می تواند به حقیقت مطلق نزدیکتر شوند. شایان ذکر است که تصمیمات سیاسی کلی در بلندمدت مناسب تر و پایدارترهستند.

بنابراین قانون اساسی پیشنهادی در اینجا به عنوان یک پیشنهاد یا مبنایی برای قانون اساسی آینده ایران، و با هدف تأمین منافع بلندمدت مردم ایران با رعایت کلیه اصول فوق و فرصت مشارکت و پذیرش گسترده مردم ایران تلقی می شود.

صرف نظر از آنچه در بالا توضیح داده شد، لازم به ذکر است که در نهایت فقط مردم ایران هستند که مستقلاً در مورد شکل حکومت و دولتی که برای آنها مطلوب است تصمیم خواهند گرفت.

Drafting Constitution

قانون اساسی جدید در حال تدوین است

ما در حال تدوین قانون اساسی ای هستیم که با کنوانسیون های جهانی حقوق بشر سازگار باشد. در این قانون اساسی جدید، قوانین اساسی مختلف ایران در أدوار گذشته، پیش نویس قانونهای اساسی ای که تا به امروز برای ایران در خارج از کشور تدوین شده اند، و همچنین قانون اساسی برخی کشورهای اروپایی، از جمله سوئيس، لحاظ خواهد شد.

Principles

اصولهای اصلی مورد نظر در قانون اساسی

حاکمیت قانون، استقلال، امنیت و ثبات، برابری رسمی و جنسی، سکولاریسم (جدایی نهاد دین و حکومت)، عدالت، تساهل، رفاه اقتصادی و اجتماعی، پیشرفت علمی و فناوری، مسئولیت در سیاست های داخلی و خارجی، و توازن بین قدرت های تفکیک شده ارگان های دولتی تحت عنوان گزینه دخالت مستقیم همه مردم ایران بدون هیچگونه تبعیض، در نظر گرفته میشوند.

Voting

روند اجرا یا فرایند پیاده سازی

روند پیش نویس به طور مداوم از طریق کانال های مختلف و شناخته شده اعلام خواهد شد. روند پیشرفت به صورت مستمر و با مشارکت جامعه ایرانی و در عین حال اطلاع رسانی کامل به مردم ایران انجام خواهد شد. شفافیت در روند و همچنین امکان مشارکت مردم، مشروعیت و مقبولیت را ارتقاء خواهد داد. قانون اساسی جدید باید قبل از بررسی نهایی توسط مراجع قانونی آینده و آماده سازی در یک همه پرسی و رأی گیری توسط مردم ایران تحت نظارت بی طرفانه مورد پذیرش قرار گیرد.

دموکراسی سکولار

توضیح:

دموکراسی سکولار شکلی از نظام است که مبتنی بر اصول و ارزش های دموکراتیک است و در آن دولت از دین جدا می شود. این نوع نظام سیاسی با تعدادی ویژگی کلیدی که برای اطمینان از پاسخگویی دولت به مردم و حمایت از حقوق و آزادی های افراد طراحی شده است مشخص می شود .

یکی از ویژگی های مهم سکولار دموکراسی جدایی دین از حکومت است. این بدان معناست که حکومت به هیچ دین خاصی وابسته نیست و از اعتقادات و اعمال مذهبی برای تعیین سیاست عمومی استفاده نمی شود.

یکی دیگر از ویژگی های کلیدی یک نظام دموکراسی سکولار احترام به حقوق و آزادی های فردی است. این شامل حمایت از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی مجلس می شود. همچنین به این معنی است که دولت موظف است اطمینان حاصل کند که با همه افراد تحت قانون به طور یکسان رفتار می شود و حقوق آنها صرف نظر از نژاد، مذهب، جنسیت یا ویژگی های دیگر محافظت می شود.

دموکراسی سکولار شامل اصل قانون رای اکثریت با حمایت از حقوق اقلیت است. این بدان معناست که دولت توسط مردم انتخاب می شود و تصمیمات بر اساس نیاز اکثریت اتخاذ می شود. این به این معنی است که حقوق گروه های اقلیت محافظت می شود و درخواست آنها توسط اکثریت به حاشیه رانده نمی شود یا آنها تحت ظلم قرار نمی گیرند.

دموکراسی سکولار نیز با انتخابات آزاد و منصفانه مشخص می شود. این بدان معناست که شهروندان حق رای دارند و انتخابات به شیوه ای شفاف و بی طرفانه برگزار می شود. این یکی از ویژگی های مهم یک دموکراسی سکولار است، زیرا تضمین می کند که دولت در برابر مردم پاسخگو باشد و در این شکل نظام روند سیاسی منصفانه و بازمی باشد.

قوه قضاییه یکی دیگر از مولفه های مهم یک دموکراسی سکولار است. یک قوه قضاییه مستقل ضروری است تا اطمینان حاصل شود که قانون عادلانه و عادلانه اعمال می شود و افراد در صورت نقض حقوق شان قادر به جستجوی عدالت هستند.

شفافیت و پاسخگویی نیز از ویژگی های کلیدی یک دموکراسی سکولار است. این بدان معناست که دولت باید نسبت به اقدامات خود باز و شفاف باشد و در قبال تصمیمات و سیاست های خود پاسخگوی مردم باشد. این امرکمک می کند تا اطمینان حاصل شود که دولت نماینده مردم است و به نیازها و نگرانی های آنها پاسخ می دهد.

در نهایت یک دموکراسی سکولار مستلزم مشارکت فعال شهروندان در روند سیاسی است. این بدان معناست که افراد باید آگاه و درگیر فرآیند سیاسی باشند و بتوانند دیدگاه ها و نظرات خود را در مورد سیاست عمومی بیان کنند. این ویژگی مهم یک دموکراسی سکولار است، زیرا تضمین می کند که دولت/ حکومت نماینده مردم است و پاسخگوی نیازها و نگرانی های آنهاست.

زن، زندگی، آزادی؛”Woman, Life, Freedom” راهی برای آزادی واقعی و شفاف برای زنان و مردان ایرانی;

 «Freedom » یا «آزادی» هدف نهایی این جنبش است. این فراخوانی برای رهایی از تبعیض مبتنی بر جنسیت، آزادی بیان عقاید و آزادی برای شکل دادن به سرنوشت خود است. این آرمان‌های جنبش را بازتاب می‌دهد، که تلاشی برای پایان دادن به محدودیت‌ها، ظلم، تبعیض، استبداد و هر شکلی از خودکامگی یا دیکتاتوری در ایران است.

انقلاب «1357» ایران به عنوان یک پس‌زمینه تاریخی برای این جنبش عمل می‌کند. انقلاب که دوره ای پر فراز و نشیب در تاریخ ایران بود، موجی از تغییرات را در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به راه انداخت. با این حال، علیرغم وعده برابری و آزادی، حقوق زنان در ایران همچنان یک موضوع بحث برانگیز باقی مانده است.

 در خاتمه، “زن, زندگی, آزادی ” نمادی قدرتمند (در درجه اول) از مبارزه مداوم برای حقوق زنان در ایران است. این یادآور شجاعت و پایداری زنان ایرانی است که با وجود چالش ها همچنان برای حقوق و آزادی خود مبارزه می کنند. این گواهی بر روح پایدار انقلاب جدید ایران و وعده تحقق نیافته آن در برابری و آزادی است.

در قلب خاورمیانه، جنبشی قدرتمند در حال تکان است که در عبارت «زن، زندگی، آزادی» درج شده است. این جنبش که ریشه در تاریخ آشفته انقلاب ایران دارد، گواهی بر انعطاف پذیری و شجاعت زنان ایرانی است.

«زن، زندگی، آزادی» فراتر از یک شعار است. این فریاد، بارقه امید و نماد مقاومت در برابر ظلم است. این بیانگر یک اقدام جهانی در همبستگی با زنان و دختران ایرانی است که به طور مسالمت آمیز برای حقوق اساسی خود تظاهرات می کنند.

کلیدواژه« Woman » یا «زن» نشان دهنده نقش محوری زنان در این جنبش است. علیرغم مواجهه با تبعیض و نابرابری سیستماتیک، زنان ایرانی در خط مقدم حمایت ازاین تغییرات بوده اند. آنها فقط قربانی شرایط خود نیستند. آنها عوامل تغییر هستند، شجاعانه هنجارهای اجتماعی را به چالش می کشند و برای حقوق خود می جنگند.

«Life » یا «زندگی» ، بر اهمیت حقوق زنان در بستر وسیع‌ترِ حقوق بشر تأکید می‌کند. به رسمیت شناختن این که حقوق زنان از حقوق بشر جدا نیست. آنها بخشی جدایی ناپذیر از آن و به عنوان بخشی از زندگی هستند. کیفیت زندگی برای همه اعضای جامعه به طور ذاتی با وضعیت حقوق زنان مرتبط است. علاوه بر این، معنای داشتن زندگی زمانی ارزشمند است که به سومین اصطلاح «Freedom» یا «آزادی» منتهی می‌شود.

 

پاسخ به سوالات متداول

مانند همه چیز در زندگی، کیفیت نیز زمانبر میباشد.

تدوین قانون اساسی یک کار گروهی میباشد، نیاز به دانش حقوقی و سیاسی، هماهنگی و پشتکار فراوان دارد. هرچه افراد بیشتر مشارکت کنند، نظرات و ایده های بیشتری در کنار هم قرار می گیرند. علاوه بر این، تحولات سیاسی و درخواست‌های مردم ایران باید بررسی و مورد توجه قرار گیرد.

تدوین زودهنگام قانون اساسی برای جلوگیری از تصمیمات عجولانه وبرای اطمینان از ارائه لایحه کامل و تمیز به مردم میباشد تا در نهایت از رأی گیری عجولانه همانطور که بدون شفافیت کافی و بدون جایگزینی پس از انقلاب اسلامی انجام شد جلوگیری شود. علاوه بر این، باید از جنگ قدرت سیاسی بین گروه‌ها یا افراد اجتناب شود، به‌ویژه که قانون اساسی پیشنهادی همه را قادر می‌سازد تا فعالانه و منفعلانه مشارکت داشته باشند و در نتیجه هیچ گروه، دیدگاه یا فردی را به هیچ عنوان مورد حمایت یا طرد قرار نمی‌دهد (در ادامه در این مورد بیشتر توضیح می‌دهیم). در چارچوب این قانون اساسی، همه باید در حدود توانایی خود در بازسازی ایرانی مترقی و مستقل شرکت کنند.

بنابراین رسیدگی هر چه زودتر به قانون اساسی آینده امری مفید و حتی ضروری تلقی می شود.

قانون اساسی قبلی جمهوری اسلامی مشروح بود، اما فاقد جدایی دین از دولت، شکاف های اساسی و متمرکزروی قدرت بود که نمی توانست به اندازه کافی از منافع مردم ایران و آنچه که همگان در حال حاضر برای آن تلاش می کنند محافظت کند. قانون اساسی ارائه شده در اینجا باید جامع باشد و اصول مهم قانون اساسی فعلی و سایر پیش نویس های قانون اساسی ایران را در نظر بگیرد.

با تدوین اولیه قانون اساسی، پذیرش گسترده ای نیز به دنبال آن است، به این صورت که همه می توانند در مراحل اولیه با یک سیستم جدید یا یک قانون اساسی جدید سروکار داشته باشند و حال حاضرآماده اصلاح و تنظیمات جدید میباشد.

همچنین این پیش نویس قانون اساسی می تواند با ارائه جایگزینی فشارسیاسی بررژیم ایران را افزایش دهد. تاریخ نشان داده است که همیشه تنها سیستم‌های منصفانه خود را در تاریخی ثابت کرده‌اند و در طولانی‌مدت حفظ شده‌اند.

علاوه بر این، این پروژه قصد دارد به مردم آزادی خواه در ایران انگیزه دهد و به آنها به طور ملموس نشان دهد که برای چه به خیابان ها می آیند: یعنی تسخیر آزادی ها و حقوق اولیه در چارچوب جنبش “زن زندگی  آزادی” و ایجاد یک ایران دموکراتیک سکولارمترقی.

 «سکولاریسم» به معنای اصل جدایی دین از دولت است. بر این اساس نهادهای دولتی نباید تحت تأثیر ادیان قرار گیرند و باید درمسائل دینی کاملاً بی طرف باشند.

سکولاریسم بدون توجه به شکل دولت یا حکومت می تواند شکل گیرد.

با توجه به تجربیات موجود در تاریخ ایران و سایر کشورها به ویژه در اروپا، همیشه از دین برای مقاصد قدرت سوء استفاده شده است. این امر نه تنها در درازمدت به قشر ضعیف جامعه آسیب رسانده است، بلکه منجر به فاصله گرفتن مردم از دین و در نتیجه زیان بار بودن ان شده است. علاوه بر این، پتانسیل تضاد با منافعی که در جهت های مختلف هدایت می شوند، بسیار زیاد است.

دموکراسی مستقیم (سکولار) نظامی است که نه تنها دموکراتیک است و به همه مردم حق مشارکت می دهد، بلکه حقوق مشارکت را از طرق مختلف تقویت می کند و دامنه آنها را گسترش می دهد: مثلاً با امکان مشارکت یا مداخله مردم به شیوه ای مستقیم در فرآیند تصمیم گیری سیاسی.

به عنوان مثال، با ارائه مکانیسم های زیر:

ابتکار مردمی (ابتکار مردمی به شهروندان این امکان را می دهد که مثلاً اصلاحیه یا الحاقی به قانون اساسی یا قوانین را به شیوه ای فعال تر پیشنهاد کنند. با این حال، و این ممکن است منحصر به فرد باشد، چنین حقی برای یک ابتکار می تواند به سایر ا اعمال و تصمیمات تعمیم یابد. با توجه به ابزارهای تکنولوژیک امروزی، اجرای آن ممکن است تحت شرایط خاصی امکان پذیرتر باشد)

رفراندوم (همه پرسی) اختیاری (همانطور که می توان تعریف کرد، برخی از اقدامات دولتی پس از احراز شرایط, تعریف شده، به عنوان مثال اگر تعداد معینی از امضاها در مدت زمان معین و محدود جمع آوری شود، مشمول یک همه پرسی اختیاری (مانند گذشته نگر) می شوند.)

رفراندوم (همه پرسی) اجباری (همانطور که می توان تعریف کرد، برخی از اقدامات دولتی مشمول یک رفراندوم اجباری (مثلاً از قبل یا گذشته نگر) پس از احراز شرایط تعریف شده خواهند بود، به عنوان مثال اگر فعالیت های دولتی خاصی از قبل برنامه ریزی شده باشد، تصمیمات مهمی اتخاذ می شود. یا هنگامی که اصلاحات قانون اساسی به تصویب مجلس می رسد – همه باید به رأی مردم ارائه شوند.

اصطلاح دموکراسی مستقیم استاندارد نشده است. اصطلاحات مختلفی در شهرستان های مختلف برای توصیف نهادها (مکانیسم ها) و فرآیندهای مشابه استفاده می شود. بنابراین، مکانیسم و فرآیندها باید تعریف شوند.

دموکراسی مستقیم البته نه تنها مزایایی دارد,همچنین باید نکات منفی را نیز در نظر گرفت و خطرات را بر این اساس کاهش داد. از جمله موارد منفی یا خطرات می توان به هزینه های بالا، کمبود اطلاعات و صلاحیت، خستگی رای دهندگان، خطر سوء استفاده اقتدارگرایانه و پوپولیستی، فرآیندهای وقت گیر و چالش های مربوط به لجستیک اشاره کرد. اما با توجه به یک نگاه جامع، در بلند مدت. با تعریف سازوکارهای مناسب چه به صورت عملی و چه به صورت رسمی (مثلاً در قوانین و مقررات) و با ایجاد یک مدیریت عملیاتی مناسب و آموزش کافی فرهنگی، مزایای دموکراسی مستقیم به وضوح در جامعه حاکم خواهد شد.

دموکراسی مستقیم یکی از ویژگی های اضافی قانون اساسی برنامه ریزی شده در اینجا خواهد بود.

دموکراسی به عنوان شکلی از حکومت مبتنی بر جمهوری است (به عنوان شکلی از حکومت). ایران کشوری چند قومیتی است. در نظر گرفتن فرهنگ محلی هر استان و آداب و رسوم ان ضروری میباشد. این موضوع باید با درجه ای از فدرالیسم در نظر گرفته شود.

بسته به نحوه ساختار آن، یک دموکراسی نمایندگی ممکن است تا حدودی در فرآیندهای تصمیم گیری سریعتر باشد، اما منافع مردم فقط به طور غیر مستقیم و فقط به طور جزئی در نظر گرفته میشود.

با توجه به دیدگاه ارائه شده در اینجا، یک دموکراسی مستقیم با فرصت های وسیع برای مشارکت عموم جامعه میباشد، به عنوان مثال در آن افراد آسیب دیده اجتماعی می توانند به صورت فعال و منفعلانه مشارکت کنند، و این امرباعث پذیرش بیشتر اقدامات دولت توسط مردم درجامعه می شود. این مشارکت گسترده نه تنها گفتمان سیاسی را ارتقا میبخشد , نشان دهنده تنوع مورد نیاز در ارتباط با رای گیری در ایران میباشد.

علاوه بر این، با توجه به قابلیت تأثیرگذاری قوانین جدید و تعدیل‌هایی که دستخوش تغییر زمانه می‌باشند، این امکان را به ما میدهد که منافع مردم به‌طور مناسب و در نظر گرفته می شود. در نتیجه، منافع و سلایق مردم به صورت پویا در قوانین منعکس می شوند.

یک دموکراسی مستقیم همچنین می‌تواند رفتار نابرابری درارتباط با بزرگان حاکم را کاهش دهد، به‌ویژه که،  به‌طور رسمی، همه اقشاردر ابتدا موقعیت‌های برابرو مساوی برای برگذاری رتبه ها و درجات سیاسی دراشکال دولت یا حکومت دارند .

بنابراین یک دموکراسی مستقیم به حفظ صلح سیاسی، ثبات طولانی مدت و در نتیجه پیشرفت ایران هم از نظر اجتماعی، هم از نظر تکنولوژیکی و هم از نظر اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد.

این امرکاملا به نفع عموم مردم خواهد بود. با این حال، از نظر فرهنگی، این امر مستلزم تحمل مناسبی برای انطباق با تصمیمات اکثریت مردم جامعه است.بحث عمیق در مورد سایر اشکال حکومت، مانند سلطنت مشروطه یا پارلمانی، در اینجا ارائه نخواهد شد.

دموکراسی سکولار ایران این موضع را اتخاذ می کند که دولت به معنای دیگراز معنایی که در بالا ذکر شد یک گام به عقب است یا اینکه چنین شکلی از حکومت نه تنها ارزش افزوده ای برای مردم به همراه ندارد، بلکه خطراتی را نیز به همراه دارد، یعنی عدم تداوم در سیاست داخلی در زمان تغییر حکومت یا محدود کردن حقوق مشارکت مردم و همچنین هزینه های اضافی ورفتار نابرابر در قانون به ضرر عموم جامعه وجود خواهد داشت زیرا این سوال باقی می ماند که چرا یک فرد باید برای مدت طولانی از امتیاز برخوردار باشد.

با فرض اینکه کمبودهای موجود می تواند در یک مفهوم یا پیش نویس نظام جدید حذف یا کاهش یابد وغیرقابل تصور نخواهد بود.  قانون اساسی ارائه شده در اینجا همچنان امکان بازنگری کامل قانون اساسی را فراهم می کند، به طوری که تنظیمات و تغیرات مورد نظر به طور کامل معتبر باقی می ماند.

بحث در مورد سایر اشکال حکومت، مانند سلطنت مشروطه یا پارلمانی، در اینجا حذف شده است.

با توجه به دلایل فوق، یک قانون اساسی دموکراتیک مستقیم در اینجا مطرح می شود.

به نظر تاریخی، امپراتوری ایران با منشور اول حقوق بشر و تمدن پیشرفته خود نقشی پیشگامی را در سراسر جهان بر عهده گرفته است. مطلوب خواهد بود که در نظر بگیریم که ایران با ایجاد یک دموکراسی مستقیم که حتی ممکن است فراتر از مدل های موجود باشد، نقش رهبری فعال تر و نمونه در جهان را از سر بگیرد. با در نظر گرفتن ابزارهای تکنولوژیک امروزی، حتی باید امکان اجرای یک دموکراسی گسترده تر وجود داشته باشد.

یک دموکراسی سکولار به کل مردم امکان می دهد تا مستقیماً در ان مشارکت کنند و خودسرانه بودن دولت را محدود می کند. علاوه بر این، در یک دموکراسی سکولار طیف گسترده ای ازمنافع در دولت را می توان نشان داد . اگردرطول زمان, تنوع وگستردگی ذکر شده منجر به ثبات شود, به نوبه خود می تواند اثرات مثبت مختلفی بر مردم داشته باشد (به عنوان مثال ارتقاء رفاه و توسعه).

اعضای مذاهب مختلف می توانند به اعتقادات خود را حفظ کنند و مستقیماً درگیر مسائل سیاسی که بر منافع آنها تأثیر می گذارد شوند. (اطلاعات بیشتر در این مورد در قانون اساسی). صدای اقلیت ها و افراد آسیب دیده اجتماعی را مستقیماً می توان شنید. بر این اساس، اصل فرصت‌های برابر نه تنها به صورت رسمی بلکه در عمل به شیوه ای بهتر در نظر گرفته می شد.

در پایان شایان ذکر است که، قانون اساسی پیشنهادی در اینجا به منظور تضمین حقوق مشارکت مردم ایران است، یعنی از طریق رفراندوم یا همه پرسی و حق ابتکار وعمل حقوق مردم ایران را تضمین خواهد کرد.

گالری

آخرین ویدیو

این یک ویدیو 3 دقیقه ای برای معرفی اساسی ترین مفاهیم دموکراسی است. دموکراسی شکلی از حکومت است که در آن همه شهروندان واجد شرایط به طور مساوی – چه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نمایندگان منتخب – در پیشنهاد، توسعه و ایجاد قوانین شرکت می کنند. برابری اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، قومی و نژادی، عدالت، آزادی و برادری را در بر می گیرد.

نقل قول ها

Loading